Klasbord

  • 18 september 2017
Logo Klasbord

Klasbord
Alle groepen op De Fôlefinne werken met Klasbord. Klasbord maakt onze digitale communicatie met thuis en met leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Wij delen een leuke foto, een tekstbericht, een oproep met u. Wat de boodschap ook is, wij delen dat via Klasbord. → Download de app of kijk op www.klasbord.nl

Vraag de code aan de leerkracht van uw kind